https://www.youtube.com/watch?v=PQRYmli5rp8

Miejsce gdzie spotyka się

Biznes i Prawo

Nowe Technologie

Własność intelektualna

Prawa Autorskie

Transakcje

Windykacja należności

Chemia Przemysłowa

Farmaceutyki

Kosmetyki

O Kancelarii

Nasze wartości

Najwyższy poziom obsługi prawnej

Nasi prawnicy posiadając bogate doświadczenie, które zdobywali doradzając firmom polskim i inwestorom zagranicznym działającym w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Otwartość

Szukamy rozwiązań nieszablonowych, jednocześnie trzymając się najwyższych standardów.

Życzliwe podejście do Klienta

Jesteśmy nastawieni na osiąganie najkorzystniejszych rozwiązań i słuchamy naszych klientów.

Maksymalne zaanagażowanie

Doskonale sprawdzamy się w działaniach projektowych, które rozpoczynamy od precyzyjnego określenia celu i ustalenia oczekiwanego przez klienta efektu biznesowego.

Nasz zespół

Zaangażowanie naszych wspólników ma niebagatelne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że w ich gronie znajdują się doskonale wykwalifikowani prawnicy, a także specjalista z obszarów gospodarki, dysponujący bogatym doświadczeniem w pracy z podmiotami gospodarczymi.

Andrzej Delgado

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Prawa Hiszpańskiego, prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski i Universidad de Castilla-La Mancha. W latach 2010-2011 gościł na uczelni przyjmującej Universidad del País Vasco w Hiszpanii w ramach stypendium LLP Erasmus.

Posiada ośmioletnią praktykę w obsłudze klientów zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa nowych technologii, zdobytą w kancelarii prawnej i patentowej. Specjalizuje się w szczególności w prawie IT, znakach towarowych, prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji.

Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wspólnie z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości uczestniczył w pracach komisji Sejmu RP w zakresie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będąc stałym członkiem komisji gospodarki Sejmu RP.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i nowych technologii. Jest twórcą, a do 2015 roku redaktorem naczelnym i wydawcą „Młodej Palestry” – najbardziej rozpoznawalnego czasopisma kierowanego do młodych prawników w Polsce.

Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Jacek Mikołajonek

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów Kancelarii w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, karnoskarbowego i prawa rodzinnego. Reprezentuje klientów Kancelarii przed sądami cywilnymi i karnymi.

Specjalizuje się w sprawach przeciwko ubezpieczycielom oraz instytucją finansowym, w szczególności w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych przy ubezpieczeniach inwestycyjnych - polisolokaty oraz kredytów walutowych.

Marcin Sroga

Adwokat

Doradza międzynarodowym korporacjom, a także dużym i średnim przedsiębiorcom polskim i zagranicznym prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w branży finansowej, nieruchomościowej, produkcji energii odnawialnej, motoryzacyjnej. Klienci korzystają z jego usług między innymi w zakresie podatkowych aspektów fuzji i przejęć, restrukturyzacji, optymalizacji podatkowej, handlu międzynarodowego oraz bieżących zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Specjalizuje się w regulacjach z zakresu podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa spółek.

Jego artykuły i komentarze z dziedziny prawa podatkowego ukazują się we wiodących dziennikach gospodarczych i prasie branżowej. Występował w programach telewizyjnych, komentując istotne dla przedsiębiorców zagadnienia podatkowe. Prowadził szkolenia w zakresie opodatkowania usług finansowych oraz podatkowych aspektów związanych z realizacją projektów elektrowni wiatrowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.