Strategie Biznesowe

Pomagamy w planowaniu kolejnych kroków biznesowych naszych klientów. Przedstawiamy rozwiązania, które realizują cele gospodarcze i jednocześnie optymalnie wykorzystują ramy prawne, na których oparty jest model konkretnego biznesu.

Wspieramy przedsiębiorców, którzy pragną wprowadzić innowacje w swoich przedsiębiorstwach, a także planują wdrożenie nowych technologii lub wprowadzenie na rynek nowych produktów. ​Wspieramy rozwój, wejście na nowe rynki, rozszerzenia skali działania.

Pozostałe Usługi

Inwestycje

Opracowujemy koncepcję, warianty realizacji oraz strukturę finansowania projektów inwestycyjnych. Lokalizujemy i szacujemy zagrożenia prawne.

Transakcje

Przygotowujemy prawną strukturę transakcji, przeprowadzamy kompleksowe badania due diligence, przygotowujemy dokumentację transakcyjną i negocjujemy jej kształt.

Windykacja

Pomagamy w dochodzeniu należności, realizacji umów oraz obsłudze roszczeń klientów, w tym roszczeń odszkodowawczych, również od instytucji finansowych.

Własność Intelektualna

Chronimy marki i znaki towarowe. Dokonujemy rejestracji znaków. Pomagamy zwalczać internetowe naruszenia własności intelektualnej.

Doradzamy, negocjujemy, dbamy o Twój interes.